SOBRE     SEBASTIÁ VIDAL      OBRES I TREBALLS      MESTRES D'AIXA      CONTACTE

El mestre d’aixa és l’ofici consistent en la construcció de vaixells de forma artesanal utilitzant com a materia prima la fusta. És considerat un ofici tradicional i d’artesania que s’ha anat perdent a causa de la industrialització i de la introducció d’altres elements de fabricació.

Agafen el nom de Mestres d’aixa en referència a l’eina més emprada per a la construcció d’embarcacions: l’aixa  

L’únic centre de formació oficial que existeix en aquests moments a les Illes Balears és l’Escola de Mestres d’Aixa del Consell de Mallorca. La primera institució mallorquina assumí la gestió de l’Escola l’any 1991 fins al 1994 any que es desfé la primera escola i no fou fins l’any 2000 que retornà. Amb l’objectiu de garantir la recuperació d’aquest ofici i de fomentar l’ocupació dels joves en aquest sector de la producció. Aquesta escola desenvolupa diverses etapes formatives, que inclouen la tècnica tradicional de construcció d’embarcacions i la introducció de nous procediments i materials que donin resposta a les demandes actuals del mercat. 

Més informació sobre els mestres d’aixa a:

• Arts i Oficis d’Antany (I). Joan Llabrés Ramis i Jordi Vallespir Soler. Estudis Monogràfics del Museu de la Porciúncula.

• Gran Enciclopèdia de Mallorca. Ed. PromoMallorca. Volums I i X. 

• Cent anys de Mestres d’aixa a Mallorca (I i II). Joan Palmer Grua. Editorial El Tall. Any 1994. 

• www.associaciovelallatinamallorca.cat

• www.librerianautica.com

• www.nauticarobinson.com