SOBRE      SEBASTIÁ VIDAL      OBRES I TREBALLS      MESTRES D'AIXA      CONTACTE

Sebastià Vidal (Campos, 1982) és mestre d’aixa artesà (nº936) i mestre artesà calafat (nº937) amb molts d’anys d’experiència en la construcció i reparació de barques de fusta.

Inicià la seva formació professional l’any 2000 a l’Escola-Taller de Mestres d’Aixa del Consell de Mallorca on durant tres anys adquirí els coneixements professionals de la mà del mestre Jaume Cifre.

Una vegada graduat en el cicle educatiu, Vidal completà la seva formació al incorporar-se a l’empresa Drassanes Joan Cifre localitzada a la drassana de Porto Colom.

L’any 2008 com a autònom prestà serveis per a l’empresa Mediterráneo, instal·lada a la capital de les Illes Balears, Palma.

A l’estiu de 2008, avalat per l’experiència, Sebastià Vidal s’instal·la per compte propi a Vilafranca de Bonany des d’on comença a realitzar encàrrecs de tot tipus per a petits i grans propietaris nàutics.  

Després de 15 anys treballant es converteix en el nou mestre de l’Escola de Mestres d’Aixa del Consell de Mallorca.

RECULL DE PREMSA

El treball de Sebastià Vidal ha tengut repercussió en els mitjans de comunicació i a internet.

• L’ofici de mestres d’aixa, una feina ancestral que resorgeix de la mà de joves artesans. Revista Cent per cent. 8 de maig de 2010.

• Mestre d’aixa. Diari de Balears. 30 de setembre de 2009.

• Multitudinària assistència al mercat medieval de la Diada. Diario de Mallorca. 1 de març de 2010.

• Notícia XX, Mitjà de comuniació XX.

• Blog de Jaume Amengual. Clic aquí per llegir l'article

• Dos i dos són 22. 

• Altres...

PARTICIPACIÓ EN FIRES I EVENTS:

Barques de fusta ha assistit amb estant propi a:

• Fira de la Diada de les Illes Balears (2009-2014,)
• Fira de la Llampuga de Cala Rajada (2009)
• Fira de la Sípia d’Alcúdia (2010-2014)
• Fira del Meló de Vilafranca de Bonany (2009, 2010, 2013, 2014 )
• Fira de Sencelles (2011, 2012)